{ 01 }
{ 02 }
{ 03 }
{ 04 }
{ 05 }
</ WEB DEVELOPMENT >

Софтуерни решения

Автоматизация на бизнеса, подобряване на производителността и вътрешните процеси.

</ SERVER SIDE CLIENT SIDE RENDERING >

UX / UI

Разработка и внедряване на front-end технологи… Мислете за потребителите не за Google.

</ REQ RES COMPILING PARSING EXECUTION >

Производителност

Производителност и стабилност… Подобряване на производителността Разрешаване на проблеми Одити

</ ANGULAR REACT WORDPRESS >

Персонални и бизнес сайтове

Дигитализация за професионални услуги и адекватно представяне на бизнеса.

</ ANGULAR REACT WORDPRESS OPENCART >

E-commerce решения

Предлагаме професионални решения за производители и ритейлъри. Планиране и реализация на POS системи, мащабируемост, интеграции!